Kayanohime no Hoshinofuru

KAYANOHIME NO HOSHINOFURU

Raza
SHIBA
Sexo
Hembra
Nacido
03/06/2021
Criador
HOSHINOFURU
Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos
Padre
 • TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA
 • 14/03/2019
 • SHIBA
KUROMITSU NO MUSACHI GO KOKKAI KUROMITSUSOU
 • JKC / NIPPO
 • 16/12/2012
 • SHIBA
TERRA ASTREYA ERIKOMACHI
 • RKF / NIPPO
 • SHIBA
Madre
 • DEMISHSTAR BARA NO HANA BIRA
 • 20/07/2014
 • SHIBA
HIJIRI NO KOUGYOKUNISHIKI GO MUTSU KANEMASUYA
 • 11/11/2010
 • SHIBA
DEMISHSTAR MAMORI GATANA
 • 18/10/2012
 • SHIBA