Kayanohime no Hoshinofuru

KAYANOHIME NO HOSHINOFURU

Raza
SHIBA
Sexo
Hembra
Nacido
03/06/2021
Criador
HOSHINOFURU
Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos
Padre
  • TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA
  • 14/03/2019
  • SHIBA
Madre
  • DEMISHSTAR BARA NO HANA BIRA
  • 20/07/2014
  • SHIBA