TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA

TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA

Raza
SHIBA
Sexo
Macho
Nacido
19/03/2019
Criador
ELENA GERASIMOVA
Más info
Co-owned with Diego Alarcon of Kawairashii shibas ( Murcia )
Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos
Padre
  • KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU
  • 16/09/2012
  • SHIBA
Madre
  • TERRA ASTREYA ERIKOMACHI
  • 18/07/2017
  • SHIBA