Neko no Hoshinofuru

NEKO NO HOSHINOFURU

Raza
Shiba Inu
Sexo
Hembra
Nacido
12/ 11/2020
Criador
Hoshinofuru
Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos
Padre
  • TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA
  • LOE / RKF / NIPPO
  • 14 Marzo 2019
  • Shiba Inu
Madre
  • PANDORA AKA NO HOSHINOFURU
  • 3 Octubre 2016
  • Shiba Inu