Nara no Hoshinofuru

NARA NO HOSHINOFURU

Raza
Shiba Inu
Sexo
Hembra
Nacido
13/5/2019
Criador
HOSHINOFURU
Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos
Padre
  • DEMISHSTAR MESEIYOSHI
  • 17/06/2015
  • Shiba Inu
Madre
  • ALLAIKHA,S EOWEN
  • 11/11/2016
  • Shiba Inu